Aktuality 

Co se u nás děje ;)Kolektiv MŠ Plaňany přeje krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2022.

Vážení rodiče, každá třída má nově své telefonní číslo. Nově můžete své dítě omlouvat i formou SMS zprávy. Pro omlouvání formou SMS, platí stejná pravidla jako pro omlouvání telefonické či emailové. Pro omlouvání telefonické či formou SMS zvolte číslo třídy, do které vaše dítě chodí.

Co do MŠ?

24.08.2021

Děti ve všech třídách potřebují pláštěnku, holínky a plastový hrneček. Více informací se rodiče dozví 1.9.2021 ve třídě, do které dítě bude docházet.

Dětem, které budou nově docházet do III. třídy, je potřeba zařídit v kanceláři vedoucí školní jídelny ZŠ obědy (čip + platbu)

Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 1.9.2021 se koná dne 30.8.2021 v 15´30 v budově Duhovky. Rodiče starších sourozenců, kteří již do naší MŠ docházeli, na třídní schůzku nemusí.

rádi bychom vám poděkovali za úspěšné zvládnutí letošního školního roku, a to i přesto, že byl poznamenán obtížemi spojenými s pandemií.

Dle rozhodnutí vlády bude provoz MŠ od 3.5.2021 probíhat bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.