Aktuality 

Co se u nás děje ;)Schůzka rodičů nově přijatých dětí k 1.9.2021 se koná dne 30.8.2021 v 15´30 v budově Duhovky.

rádi bychom vám poděkovali za úspěšné zvládnutí letošního školního roku, a to i přesto, že byl poznamenán obtížemi spojenými s pandemií.

Dle rozhodnutí vlády bude provoz MŠ od 3.5.2021 probíhat bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Vážení rodiče, školné za měsíc březen neposílejte. Pokud jste tak již učinili, bude Vám vráceno.