COVIDOVÉ PRÁZDNINY

19.10.2020

Vážení rodiče,

oslovuji Vás v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Pracujeme neomezeně ve všech třech třídách.

Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Doposud. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami uzavírají provoz škol na celý týden. (Počítáme-li i víkendy, půjde o 9 dnů přerušení sociálních kontaktů)

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat. Provoz bude přerušen z provozních důvodů ve třídě ZŠ.

V čem jsme se ale shodli se zřizovatelem,

je to, že provoz mateřské školy by měl být v této době

(tedy 26. - 30.10)

primárně určen pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k tomu, že všechna opatření z per ministrů zdravotnictví a školství směřují k omezování sociálních kontaktů, můžeme nemalou měrou přispět k vypořádání se s touto situací.

Maminky pečující o druhé dítě na rodičovské dovolené tedy prosím o respektování doporučení , s nímž se zřizovatel s vedením mateřské školy ztotožňuje.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Eva Juráňová

ředitelka MŠ Plaňany