Výňatek ŠŘ o bezpečnosti a ochraně zdraví

18.09.2019

Prosíme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost části školního řádu, která se týká ochrany a bezpečnosti dětí ve školce.


Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání( tj. i mateřským školám) - srov. jeho ust. § 7 odst. 1

 1. Povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. " Vyloučit" dítě ze vzdělání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

 1. Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

2a) Za akutní infekční onemocnění se považuje:

  • Virová rýma ( tj. průhledná rýma, která intenzivně vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

  • Bakteriální rýma ( tj. zabarvená- zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéka dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

  • Intenzivní kašel ( tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte ) a to i bez zvýšené tělesné teploty

  • Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži - plané neštovice, 5. Nemoc, 6. Nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.

  • Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě které nemá nealimentovaný trávicí trakt na běžnou stravu nepřijme.

  • Zánět spojivek.

  • Zvýšená tělesná teplota, nebo horečka.

2b) Za parazitární onemocnění se považuje:

  • Pedikulóza ( veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je- li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.

  • Roup dětský.

  • Svrab.

 1. Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění.

Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.

 1. Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:

  • Plané neštovice.

  • Spála.

  • Impetigo.

  • Průjem a zvracení.

  • 5.nemoc, 6.nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.

  • Pedikulóza.

  • Roupi.

  • Svrab.

Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční, nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

 1. Chronická onemocnění u dítěte.

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné předložit mateřské škole potvrzení lékaře specialisty ( alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno zanemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.

Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je :

  • Epilepsie.

  • Astma bronchiale.

 1. Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnost dětem podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který k tomu nemá oprávnění.

V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci- mateřskou školu a doložit potřebnou zprávou od lékaře. V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě " Protokol o podávání léků" ( viz. Formulář žádosti o podávání léků) s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají.

Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.