Výše úplaty pro školní rok 2020/2021

03.06.2020

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na 400, Kč za měsíc.

Úplatu neplatí děti s povinnou školní docházkou, s odloženou školní docházkou a děti se zdravotním postižením.

Podmínky hrazení zůstavají stejné jako v předešlém roce:

Úplatu lze hradit bezhotovostním převodem na účet MŠ

číslo účtu 9273120287/0100

Úplatu lze uhradit na jeden i více měsíců, např. leden-červen.

Do zprávy do příjemce napište jméno dítěte a měsíc, který hradíte.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.