Zápis do MŠ 2020

06.03.2020

Zápis do naší školky proběhne ve čtvrtek 14.5.2020, a to od 8.00 do 16 hodin.
"Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" je možné si vyzvednout v ředitelně nebo je ke stažení .

Odevzdání řádně vyplněných žádostí je nejpozději 21.5. 2020 do 15.00 hodin.

Pozdě přinesené žádosti již nebudou přijímány.

K zápisu není nutná účast dítěte.

S sebou je nutné mít rodný list dítěte + občanský průkaz jednoho zákonného zástupce.

MŠ může přijmout pouze tolik dětí, kolik se uvolní míst odchodem těch nejstarších do ZŠ, letos pravděpodobně kolem 20 míst - řízení o odkladu povinné školní docházky ještě nebyla ukončena.

Rozhodnutí o přijetí dítěte si zákonní zástupci dítěte vyzvednou proti podpisu v mateřské škole ve
čtvrtek 8.6.2020 od 8.00 do 15.30 hodin.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte dostanou zákonní zástupci doporučeným dopisem.

Informace ke správnímu řízení ve věci přijetí dítěte

Na základě řádně vyplněné a podepsané žádosti zákonnými zástupci a doplněné ošetřujícím lékařem dítěte, který vyplní zdravotní způsobilost dítěte, očkování a další informace, bude zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pověřenému zákonnému zástupci , který žádost vyplnil a doručil, bude vydáno registrační číslo. Při přijímání dítěte bude postupováno v souladu se zákonem a s vydanými kritérii. Registrační číslo si zákonní zástupci pečlivě uschovají, protože budou pomocí tohoto čísla informováni v zákonné lhůtě (30 dnů) o výsledku zápisu. Výsledky budou vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ a uveřejněny na webu MŠ (www.msplanany.cz).