Mateřská škola Plaňany

O nás

Naše MŠ je zařazena do sítě škol, která má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace a naším zřizovatelem je městys Plaňany. MŠ má tři třídy.

Dvě třídy má přímo v budově MŠ, každá s kapacitou 28 dětí. Naplněnost těchto dvou tříd z 24 na 28 je na základě výjimky udělené zřizovatelem. Odloučené pracoviště, třída s kapacitou 20 dětí je v budově ZŠ Plaňany. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku. Do 1. třídy jsou zařazovány děti 3-4 leté i starší. Do 2. třídy jsou zařazovány děti 4-5 leté i starší. Do 3. třídy jsou zařazovány děti ve věku 5-6 (7) let.

 Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu.Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou...