Praktické informace

PlatbyPro nadcházející školní rok 2020/2021 je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání

na 400,-  Kč na měsíc.


Informace k placení obědů a úplaty po dobu karantény

Vážení rodiče,

neplaťte obědy ani úplatu za předškolní vzdělávání prozatím za měsíc duben. Těm z Vás, kteří mají zaplaceno dopředu bude přeplatek vyplacen zpětně na konci školního roku.


Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ


Na obdoví školního roku 2019/20 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši 300,- Kč.

Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet MŠ:

číslo účtu 9273120287/0100

Úplatu lze uhradit na jeden i více měsíců, např. leden-červen.

Do zprávy do příjemce napište jméno dítěte a měsíc, který hradíte.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Prosíme o včasné uhrazení úplaty.


Obědy

 Částka k úhradě je stanovena jednotlivě každému dítěti - lístek s částkou si můžete vyzvednout ve školce v prostorách šatny - v označeném košíčku. 

Platbu je nutno uhradit k 15tému dni v měsíci - opět bezhotovostním převodem na výše uvedený účet školky či vyžádanou složenkou.