Mateřská škola Plaňany


Vážení rodiče, školné za měsíc březen neposílejte. Pokud jste tak již učinili, bude Vám vráceno.

Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu.Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou...