Mateřská škola Plaňany


oslovuji Vás v této podivné době s aktuálními informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Nikdy nebudeme moci vychovávat své dítě nebo děti znovu.Nikdy. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou...